KFUM-Spejderne Jersie-Solrød

Gruppen

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge. Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Hos Ulvemose Gruppe er der 50-60 medlemmer og alle vores ledere er frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale. Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.

Learning by doing

Kompetencer og færdigheder læres og forbedres bedst ved at spejderen gør det, som man ønsker, at spejderen skal lære. Spejderen, som skal lære at slå telt op, lærer det bedre ved selv at slå teltet op end ved kun at iagttage, at det bliver slået op eller ved kun at få instruktioner. Learning by doing handler både om, at man skal prøve tingene af i praksis og om at gøre sig refleksioner over det, man har prøvet. Refleksionerne sker ikke kun efter teltet er slået op men også undervejs i processen. Læs mere om Spejdermetoden her.

Forældreengagement

Der er  meget arbejde i at drive en forening, for der er ikke som i en institution fastansatte ledere og pædagoger, der får løn for at passe på jeres børn. Det er derfor vigtigt at forældrene også støtter op om spejdergruppen og deltager aktivt i de arrangementer, aktiviteter, opgaver mv. som der bliver taget initiativ til fra lederne og bestyrelsen.

Facebook

Gruppen har sin egen offentlige side på Facebook, hvor du kan finde mere information samt se billeder og aktuelle nyheder: KFUM- Spejderne Ulvemose gruppe